KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz üniversite ve bölüm bilgisi, TC kimlik numarası, ad ve soyad bilgisi, doğum tarihi bilgisi,  iletişim bilgileriniz vb. kişisel verileriniz TAKASBANK, TKYD ve TSPB tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

  • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na katılımınızın teyidi,
  • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ödül töreninin organize edilmesi,
  • Güvenliğin sağlanması,
  • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
  • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” ile ilgili bilgilerin sunulması,
  • TAKASBANK-TKYD ve TSPB’ye ait her türlü uygulama/applicationların yönetilebilmesi,
  • TAKASBANK-TKYD ve TSPB’ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
  • TAKASBANK-TKYD ve TSPB’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
  • TAKASBANK-TKYD ve TSPB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
  • TAKASBANK-TKYD ve TSPB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

TAKASBANK ve TKYD, Altın Yumurta yarışmasına katılan ve kanunen geçerli rıza veren öğrencilere ait bilgilerini, TSPB’nin öğrencilere yönelik diğer yarışmalarına, Kongre gibi ücretsiz etkinliklerine ilişkin duyurularda ve Altın Yumurtaya ilişkin bir sonraki yılın duyurularında kullanabilmek adına,  TSPB ile de paylaşmayı kabul eder.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği TSPB’nin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.