Şartname ve Yarışma Kuralları

ALTIN YUMURTA ÜNİVERSİTELİ FON SEPETİM YARIŞMASI

ŞARTNAME VE YARIŞMA KURALLARI İSTANBUL, 2023

 

MADDE 1: GENEL BİLGİ VE AMAÇ

“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” sadece 18 yaşını doldurmuş olan ve 26 yaşından küçük, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans, lisansa kayıtlı olan öğrencilerin katılımına açık olan ve öğrencileri uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Platformu’nun kullanım yaygınlığını artırmak amacını taşıyan bir yarışmadır.

Yarışmanın temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için uygun bir yatırım aracı olduğunu ortaya koymak,
 • Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dâhilinde kullanabileceğini göstermek,
 • Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil, yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak,
 • Yatırım fonu varlık dağılımı yaparken hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek,
 • Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak,
 • Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak,
 • Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak, TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun bilinirliğini ve kullanım yaygınlığını artırmak,

9.Türkiye’de yatırım fonları ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak.

 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “Yarışma Düzenleyenler” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na (bundan böyle “Yarışma” olarak anılacaktır) katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan herkesin, şartnameyi ve yarışma kurallarını okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, Yarışma Düzenleyenler tarafından yapılacaktır.
 • Yarışma kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Yarışma Düzenleyenlerin kayıtları esas alınacaktır.
 • Yarışma Düzenleyenler gerekli gördüğü durumlarda yarışma kurallarında değişiklik yapabilir.

MADDE 2: BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

 

Başvuru:

 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya kayıt yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılmak için kayıt sırasında katılımcıdan aşağıdaki bilgiler
  • Katılımcının kendisine ait tr uzantılı e-posta adresi olmadığı durumlarda, yine koşulları sağlayan katılımcıların yalnızca üniversitelerinin resmi uzantılı mail adresleriyle değil, farklı e-posta adresleriyle de kayıt yapabileceklerdir.
  • Üniversite ve bölüm bilgisi
  • Öğrenci kimlik belgesi (yarışma sonucunda dereceye giden öğrencilerden istenecektir)
  • C. Kimlik numarası
  • Adı ve soyadı bilgisi
  • Doğum tarihi bilgisi (gün/ay/yıl şeklinde)
  • İletişim bilgileri
 • Katılımcının bu formlarda belirteceği bilgileri Yarışma Düzenleyenler tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan ve tam olmasından tamamen katılımcı sorumlu olup, kayıt esnasında talep edilen bilgilerini doğru ve tam vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak veya dereceye
 • Bir katılımcı tek bir başvuru formu Aynı katılımcının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa, yarışmaya ayrı adreslerden mükerrer kayıt yaptığı görülürse yarışmadan çıkarılacaktır.
 • Kayıt işlemine ilişkin başvuru formu doldurulması sonrasında, Şartname/Yarışma Kurallarının okunup kabul edildiği Katılımcıların onayına sunulacaktır. Bu onayın verilmemesi durumunda başvuru işlemi tamamlanmış sayılmayacaktır.
 • Kayıt ve Şartname/Yarışma Kurallarının onaylanması sonrasında, Katılımcılar e-posta ile başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır.
 • Yarışmayla ilgili sorular info@altinyumurta.org.tr e-posta adresinden veya https://altinyumurta.org.tr/iletisim bağlantısında yer alan iletişim bilgilerinden iletilebilecektir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış olanlar) ve 26 yaşından küçük Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecektir.
 • Yarışma başlangıç tarihi itibarı ile (18/09/2023) 18 yaşından küçük olanlar ve 26 yaşından büyük olanlar (27 yaşından gün almış olanlar) yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine Ödül (ler) getiri itibarı ile bir alt sırada bulunan yarışmacıya (yarışmacılara) verilir (Yarışmaya başvurucu başlangıç tarihi itibarı ile doğum tarihleri 18/09/1997 ve 18/09/2005 arasında olan öğrenciler katılabileceklerdir).

3.Ödül kazanmak için yarışmaya kayıt tarihi itibariyle öğrenci olma şartı aranacaktır. Katılımcı yarışmanın bittiği tarih itibarı ile mezun olmuş olabilir. Kayıt tarihi itibariyle öğrenci olma koşulunu taşımayan katılımcılar yarışma sonunda dereceye girseler bile ödül kazanma hakkını iddia edemezler. Yarışma sonunda dereceye girenlerden öğrenci belgelerinin aslı veya yarışma esnasında mezun oldukları takdirde mezuniyet belgeleri istenecektir.

4.Katılımcıların geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.

5.Ödül kazanan Katılımcılara, ödüllerinin teslim edilebilmesi için katılım formundaki iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir.

6.Yarışma Düzenleyenlerin çalışanları yarışmaya katılamayacaklardır.

MADDE 3: YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

 • Yarışma takvimi aşağıdaki

Kayıt Açılış Tarihi:

18 Eylül 2023

Kayıt Kapanış Tarihi:

20 Ekim 2023

Yarışma Başlangıç Tarihi:

23 Ekim 2023

Yarışma Bitiş Tarihi:

21 Mayıs 2024

Kazananların Açıklanacağı Tarih:

5 Haziran 2024

 • Yukarıda takviminde  durum  ve  koşullara  bağlı  olarak  gerekçesi  tüm  Katılımcılara duyurulması şartıyla Yarışma Düzenleyenler değişiklik
 • Kayıt kapanış tarihinden sonra hiçbir koşulda yeni kayıt kabul edilmeyecektir.

MADDE 4: YARIŞMA KURALLARI

Usule İlişkin Kurallar

 • Yarışma cep telefonlarına  yüklenen  “Altın  Yumurta  Üniversiteli  Fon  Sepetim”  mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2.E-posta adresi ve şifre ile kayıt oluşturularak, uygulamaya giriş yapılabilecektir. 3.Kaydınız sonrasında yarışmayla ilgili güncel gelişmeler cep telefonunuza iletilecektir. 4.Varlık dağılımının oluşturulması:

 • Varlık dağılımı için her katılımcıya toplam 1 milyon TL tutarında sanal para

Varlık dağılımı oluşturulurken bu tutarın tamamının kullanılması gerekmektedir.

 • Katılımcı varlık dağılımına ilişkin tüm bilgileri uygulama üzerinden her an takip
 • Varlık dağılımı sadece TEFAS’ta işlem gören  menkul  kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturulacaktır.

5.İşlemlerin yapılması:

 • İşlemler saat    00    itibarıyla    açıklanan    yatırım    fonu    fiyatları    üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Yatırım fonu alım satımında bildirim süresi (valör) dikkate alınmayacaktır. Bütün yatırım fonları aynı gün valörlü kabul
 • Tasfiye halindeki    yatırım    fonlarının    fiyatı    son    açıklanan    fiyat    üzerinden gerçekleştirecektir.
 • Katılımcılar, hafta   içi   ve   hafta   sonu   00-   23.00   saatleri   arasında   işlem yapabileceklerdir.
 • Uygulama üzerinde TAKASBANK tarafından sağlanan veriler kesin ve tartışmasızdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda buradaki bilgiler esas alınır. Yarışmada katılımcıların yatırım fonları ve getirileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için TEFAS mobil uygulamasını yüklemeleri tavsiye
 • Katılımcıların yarışma süresince   yaptıkları   işlemler   nedeniyle   herhangi   bir   maddi yükümlülükleri
 • Her katılımcı uygulama   üzerinden   kendi   varlık   dağılım   sınıfının   veya   sınıflarının sıralamasındaki durumunu görebilmektedir.

9.İzinsiz video/fotoğraflar, ekran görüntüleri almak veya internette yayınlamak yarışmadan çıkarılma gerekçeleridir.

10.Katılımcının   yarışma   kurallarını   ihlal   etmesi   durumunda   katılımı   iptal   edilir.

Varlık Dağılımı ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kurallar

 • Yarışmada hedef, ilgili hedef ve sınırlamalar dâhilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamaktır.
 • Hedef ve sınırlamaların belirtildiği varlık dağılım aralıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Varlık dağılımları oluşturulurken bu sınırlamalara göre yatırım fonları seçimi yapılacaktır.
 • Katılımcı bu sınırlamalar dâhilinde yatırım yaparak getiriyi en çoklamayı 4.Yarışma uygulamasında fon sınırlamaları otomatik olarak uygulanmaktadır.

5.Yarışmada kullanılabilecek TEFAS’ta işlem gören fon türleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 6.Varlık Dağılımı içindeki yatırım fonlarının alım-satım talimatları yüzde olarak yapılacaktır. 7.Bir fonun toplam portföy içindeki ağırlığı maksimum %20, minimum %1 olacaktır.

8.Portföylerde aynı kurumun fonundan en fazla 3 adet yer alabilecektir. 9.Portföylerde minimum 5, maksimum 25 adet fon olabilecektir.

 • Sepet değiştirme veya dengeleme her ay 4 (dört) kez yapılabilecektir. Her değişimde katılımcılar varlık dağılımı kurallarına göre fonlarını yeniden Değişimler ve dengelemeler sonucu oluşacak varlık dağılımı yukarıda belirtilen kurallara uygun olacaktır.
 • Yatırımcı değiştirme hakkını kullanmazsa o ayın son günü (23.00’te) otomatik dengeleme mekanizması devreye girecek, en son değişiklik yapılan yüzde dağılıma göre portföy yeniden
 1. Sürdürülebilirlik Fonlarında yarışma başlangıç tarihindeki mevcut fon unvan tipleri sabitlenecek ve yarışma süresince fon unvan tiplerinde değişiklik olsa dahi başlangıçta sabitlenen fon unvan tipleri yarışmada yer almaya devam
 2. Yarışma başlangıç tarihinde mevcut fon türleri (şemsiye fonlar) üzerinden yarışma devam Yarışma başladıktan sonra TEFAS’ta işlem gören fon türlerinde değişiklik olduğu taktirde yarışmanın başladığı tarihteki fon türleri sabitlenmiş olup yarışmaya başlangıçtaki mevcut fon türleri ile devam edilecektir.

Tablo 1: Risk Profil Tablosu

 

 

 

 

 

VARLIK DAĞILIMI

 

Sürdürülebilirlik Fonları

 

Yüksek Volatiliteli Fonlar

 

Yüksek Volatiliteli Fonlar

 

Orta ve Düşük Volatiliteli Fonlar

 

Orta ve Düşük Volatiliteli Fonlar

 

Min. %5

Min. %20

Max. %75

Min. %20

Max. %75

 

Tablo 2: Yatırım Fonu Türleri

 

Yüksek Volatiliteli

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu Türünde Fon Unvan Tipi “Altın” ve “Gümüş” ve “Kıymetli Madenler”

                                                        olanlar                                                     

Orta ve Düşük Volatiliteli

  Fon Sep eti Şemsi ye Fon u

  Deği şken Ş emsi ye F onu

  Karma Şem si ye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu (Fon Unvan Tipi “Altın”

  “Gümü ş” ve “Kı ymetli Madenl er” ol anl ar hari ç)

  Bor çl an ma Araçl arı Şemsi ye Fonu

Para Piyasası Şemsiye Fonu

Sürdürülebilirlik Fonları*

TEFAS’ta Fon Unvan Tipi Sürdürülebilirlik olan

                                                        fonlar                                                      

Kapsam Dışı

Serbest Şemsiye Fonlar

 

*Bu fonlar için öncelikle sü rd ürül e b i li rl i k kriterine bakılacak, sonra fon türlerine bakılacaktır (örneğin; Altın ve Sürdürülebilirlik Katılım

*Bu fonlar için öncelikle sü rd ürül e b i li rl i k kriterine bakılacak, sonra fon türlerine bakılacaktır (örneğin; Altın ve Sürdürülebilirlik Katılım Şemsiye Fonu için fon Sürdürülebilirlik Fonu olarak kabul edilecektir).

MADDE 5: DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Büyük Ödül – Ödül tutarları TKYD tarafından belirlenecektir.

Yarışmanın sonunda en yüksek getiriyi sağlamış olan birinciye 40,000 TL (Kırk bin Türk Lirası) TL, tutarında nakit para ödülü, ikinciye 25,000 TL (Yirmi beş bin Türk Lirası) tutarında nakit para ödülü ve üçüncüye 15,000 TL (On beş bin Türk Lirası) tutarında nakit para ödülü verilecektir.

 • Ödüllere ilişkin veraset ve intikal vergisi dışındaki diğer vergi, kanuni yükümlülükler ve/veya ilave maliyetlerden katılımcılar sorumludur.
 • Dereceye giren katılımcılar, altinyumurta.org.tr sitesinde ve yarışmanın iletişim kanalları yoluyla duyurulacaktır.
 • Yarışma sonrasında verilen ödüllerin değiştirilmesi mümkün değildir. Öngörülemeyen nedenler sonucu ihtiyaç doğması halinde Yarışma Düzenleyenler ödül yöntem ve cinsini değiştirebilir.
 • İki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı ancak 1 yıl aradan sonra ödül alabilir, bu süre geçmeden yarışmaya tekrar katılım sağlanması halinde değerlendirme yapılmaz ve yarışmacı doğrudan elenir.
 • İlan edilecek yarışma sonuçlarına ilişkin karar nihaidir, bağlayıcıdır ve karar sonucunun gözden geçirilmesi söz konusu değildir.

MADDE 6: MEDYA MALZEMELERİ YETKİ VE GÖRSELLERİN KULLANIMI

 • Her bir katılımcı, herhangi bir ücret veya tazminat söz konusu olmaksızın ad, soyadı, resim, okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgisinin Yarışma Düzenleyenler tarafından iletişim çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder ve buna izin verir.
 • Her bir katılımcı, herhangi bir ücret veya tazminat söz konusu olmaksızın yarışma sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, Yarışma Düzenleyenler tarafından iletişim çalışmaları amacıyla her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtmasını kabul eder ve buna izin verir.

MADDE 7: KATILIMCILARIN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Katılımcılar yarışmaya dürüstlük kuralına uyarak etik ve adil bir şekilde katılacaklarını ve devam edeceklerini, diğer katılımcıların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını, hile yapma, aldatma, rahatsızlık verme yönünde faaliyette bulunan katılımcılar ile genel olarak dürüstlük kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilecek katılımcıların Yarışma Düzenleyenler tarafından gerekçesi gösterilerek yarışma dışı bırakılabileceğini kabul eder
 • Katılımcıların, yarışma esnasında paylaştığı kişisel bilgileri ile yarışmaya ilişkin işlem bilgilerinin, bu şartnamede belirlenen sınırlar dâhilinde kamuoyu ile paylaşılabileceği katılımcıların bilgisinde olup bu durumu kabul etmişlerdir.
 • Yarışma Düzenleyenler katılımcılardan yarışmaya katılımlarını destekleyecek ek belge talep etme hakkını saklı tutar.
 • Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcılar ödüle hak kazanamayacak olup, Yarışma Düzenleyenlerin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

MADDE 8: YARIŞMA DÜZENLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI

 • Yarışma Düzenleyenler, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, yarışmanın süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yarışmanın teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Yarışma Düzenleyenlerin, elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, yarışmayı durdurma hakkını saklı tutar.
 • Yarışma Düzenleyenler, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma Düzenleyenler, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü yarışma web sitesine ve mobil uygulamasına erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle yarışmada yer alır.

MADDE 9: FİKİR VE MÜLKİYET HAKLARI

 • Katılımcılar, yarışma esnasında kendilerine sunulan tüm verilerin Yarışma Düzenleyenler tarafından tedarik edildiğini, söz konusu veriler üzerinde herhangi hak ve mülkiyet iddiasında bulunmayacaklarını, Yarışma Düzenleyenlerin yazılı izni olmaksızın söz konusu verileri kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Katılımcılar verileri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun şekilde, kullanacaklarını, aksi takdirde yarışmadan derhal eleneceklerini, Yarışma Düzenleyenlerin bu ihlal sebebiyle oluşan tüm zararını karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcılara, Yarışma Düzenleyenler tarafından verilen verileri kullanmaları konusunda verilen kullanım izni, sadece yarışma ile sınırıdır. Verilerin yarışma kapsamı dışında kullanımı Yarışma Düzenleyenlerin yazılı izni ile mümkündür.

MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Katılımcıların kişisel verileri Yarışma Düzenleyenler tarafından fiziki ya da elektronik ortamda işlenecektir.
 • Katılımcılara ait kişisel verilerin yarışmanın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • Taraflar, öğrendikleri bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdürler. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak devam edecektir.
 • İlgili veri sahiplerinden aksi yönde bir izin/onay temin edilmediği sürece işleme amacının sona ermesi (örneğin: yarışmanın sona ermesi) ile birlikte kişisel verilere ilişkin kayıtlar (yasal yükümlülükler kapsamında saklanması zorunlu olanlar dışında), Yarışma Düzenleyenler tarafından derhal silinecek ve yok edilecektir.
 • Yarışma Düzenleyenler, Kişisel Veriler’e yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak üzere mevzuatta öngörülen her türlü teknik ve idari önlemleri almayı taahhüt etmektedirler. Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanması Yarışma Düzenleyenler’in sorumluluğunda olacaktır.
 • Taraflar, Kişisel Veri işlemeleri bakımından, KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmayı taahhüt ederler. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle süreçlerde bir değişiklik gerekmesi halinde, Taraflar söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlü olduğunu, bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Sözleşme ’ye uygun şekilde tadilini gerçekleştireceğini beyan eder. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, Taraflarca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

MADDE 11: ŞARTLARININ KABUL EDİLMESİ

 • Yarışmaya kayıt, katılım ve iştirak, katılımcılar tarafından şartların kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder.
 • Şartlar web sitesi üzerinde, yarışmanın sonuna kadar yayınlanacaktır. Şartlar ve hükümler, Yarışma Düzenleyenler tarafından herhangi bir tarihte yenilebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve katılımcılar, yarışmaya katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir katılımcı, yarışmadan diskalifiye edilebilir.
 • Bu şartlardaki herhangi bir hüküm konusunda yaşanacak anlaşmazlığı çözme konusunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır.