Şartname ve Yarışma Kuralları

ALTIN YUMURTA

ÜNİVERSİTELİ FON SEPETİM YARIŞMASI

ŞARTNAME VE YARIŞMA KURALLARI

İSTANBUL, 2022

 

 

MADDE 1: GENEL BİLGİ VE AMAÇ

 • “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” sadece 18 yaşını doldurmuş olan, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans, lisansa kayıtlı olan öğrencilerin katılımına açık olan ve öğrencileri uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Platformu’nun kullanım yaygınlığını artırmak amacını taşıyan bir yarışmadır.
 • Yarışmanın temel hedefleri aşağıdaki gibidir:
  1. Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için uygun bir yatırım aracı olduğunu ortaya koymak,
  2. Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğini göstermek,
  3. Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil, yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak,
  4. Yatırım fonu varlık dağılımı yaparken hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek,
  5. Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak,
  6. Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak,
  7. Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak,
  8. TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun bilinirliğini ve kullanım yaygınlığını artırmak,
  9. Türkiye’de yatırım fonları ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “Yarışma Düzenleyenler” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na (bundan böyle “Yarışma” olarak anılacaktır) katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan herkesin, şartnameyi ve yarışma kurallarını okuduğu, anladığı ve kabul ettiği varsayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, Yarışma Düzenleyenler tarafından yapılacaktır.
 • Yarışma kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Yarışma Düzenleyenlerin kayıtları esas alınacaktır.
 • Yarışma Düzenleyenler gerekli gördüğü durumlarda yarışma kurallarında değişiklik yapabilir.
 

MADDE 2: BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

                                                                                                                         

 • Başvuru
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmaya kayıt yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.
  3. Yarışmaya katılmak için kayıt sırasında katılımcıdan aşağıdaki bilgiler istenecektir.
   • Katılımcının kendisine ait edu.tr uzantılı mail adresi (bazı üniversitelerin mail uzantıları edu.tr şeklinde olmadığı için, yine koşulları sağlayan katılımcıların üniversitelerinin resmi uzantısı ile olan mail adresini iletmeleri halinde istinai olarak tanımlama yapılacaktır. Fakat, bu istina çerçevesinde mail adresinin yine ilgili yüksek öğretim kurumundan temin edilmiş olması gerekmekte olup, şahsi mail adresleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir)
   • Üniversite ve bölüm bilgisi
   • TC kimlik numarası
   • Adı ve soyadı bilgisi
   • Doğum tarihi bilgisi
   • İletişim bilgileri
  4. Katılımcının bu formlarda belirteceği bilgileri Yarışma Düzenleyenler tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan ve tam olmasından tamamen katılımcı sorumlu olup, kayıt esnasında talep edilen bilgilerini doğru ve tam vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak veya dereceye giremeyecektir.
  5. Bir katılımcı tek bir başvuru formu doldurabilir. Aynı katılımcının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa, yarışmaya ayrı adreslerden mükerrer kayıt yaptığı görülüre yarışmadan çıkarılacaktır.
  6. Kayıt işlemine ilişkin başvuru formu doldurulması sonrasında, Şartname/Yarışma Kurallarının okunup kabul edildiği Katılımcıların onayına sunulacaktır. Bu onayın verilmemesi durumunda başvuru işlemi tamamlanmış sayılmayacaktır.
  7. Kayıt ve Şartname/Yarışma Kurallarının onaylanması sonrasında, Katılımcılar e-posta ile başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır.
  8. Yarışmayla ilgili sorular info@altinyumurta.org.tr e-posta adresinden veya altinyumurta.org.tr/iletisim  bağlantısında yer alan iletişim bilgilerinden iletilebilecektir.
 • Katılım Koşulları
 1. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış olanlar) ve 26 yaşından küçük Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecektir.
 2. Yarışma başlangıç tarihi itibarı ile (9 Mayıs 2022) 18 yaşından küçük olanlar ve 26 yaşından büyük olanlar (27 yaşından gün almış olanlar) yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez. Ödül (ler) getiri itibarı ile bir alt sırada bulunan yarışmacıya (yarışmacılara) verilir.
 3. Ödül kazanmak için yarışmaya kayıt tarihi itibariyle öğrenci olma şartı aranacaktır. Bu koşulu taşımayan katılımcılar yarışma sonunda dereceye girseler bile hak iddia edemezler.
 4. Katılımcıların geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.
 5. Ödül kazanan Katılımcılara, ödüllerinin teslim edilebilmesi için katılım formundaki iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir.
 6. Yarışma Düzenleyenlerin çalışanları yarışmaya katılamayacaklardır.
 

MADDE 3: YARIŞMA TAKVİMİ

 

 • Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.
Kayıt Açılış Tarihi:18 Nisan 2022
Kayıt Kapanış Tarihi:30 Nisan 7 Mayıs 2022, 23.00
Yarışma Başlangıç Tarihi:9 Mayıs 2022
Yarışma Bitiş Tarihi:30 Kasım 2022, 23.00
Kazananların Açıklanacağı Tarih:5 Aralık 2022
 • Yukarıda takviminde durum ve koşullara bağlı olarak gerekçesi tüm Katılımcılara duyurulması şartıyla Yarışma Düzenleyenler değişiklik yapabilir.
 • Kayıt kapanış tarihinden sonra hiçbir koşulda yeni kayıt kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 4: YARIŞMA KURALLARI

 • Usule İlişkin Kurallar
 1. Yarışma cep telefonlarına yüklenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.
 2. E-posta adresi ve şifre ile kayıt oluşturularak, uygulamaya giriş yapılabilecektir.
 3. Kaydınız sonrasında yarışmayla ilgili güncel gelişmeler cep telefonunuza iletilecektir.
 4. Varlık dağılımının oluşturulması
  • Yarışma, hayat döngüsünün Gençlik (18–40), Orta Yaş (41 –64) ve Yaşlılık (65+) dönemlerinde yatırım fonlarıyla yatırım yapan hayali bir karakterin ihtiyaçlarına göre kurgulanmıştır. Bir hikâye örgüsü içinde kişisel özellik ve deneyimlerine yer verilen hayali karakterin hedef ve sınırlamalarına göre yatırım portföyü oluşturulması gerekmektedir. Profillere ilişkin bilgiler altinyumurta.org.tr/senaryo/ bağlantısında ve mobil uygulamada yer almaktadır.
  • Katılımcılar bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yarışmaya katılabilecektir. Katılımcılar her üç profili de seçerek her biri için ayrı varlık dağılımı oluşturmak suretiyle yarışmaya katılabilir.
  • Varlık dağılımı için her katılımcıya üç senaryo için toplam 1 milyon TL tutarında sanal para verilecektir. Varlık dağılımı oluşturulurken bu tutarın tamamının kullanılması gerekmektedir.
  • Katılımcı varlık dağılımına ilişkin tüm bilgileri uygulama üzerinden her an takip edebilir.
  • Varlık dağılımı sadece TEFAS’ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturulacaktır.
 5. İşlemlerin yapılması
  • İşlemler saat 00 itibarıyla açıklanan yatırım fonu fiyatları üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Yatırım fonu alım satımında bildirim süresi (valör) dikkate alınmayacaktır. Bütün yatırım fonları aynı gün valörlü kabul edilecektir.
  • Tasfiye halindeki yatırım fonlarının fiyatı son açıklanan fiyat üzerinden gerçekleştirecektir.
  • Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00- 23.00 saatleri arasında işlem yapabileceklerdir.
 6. Uygulama üzerinde Takasbank tarafından sağlanan veriler kesin ve tartışmasızdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda buradaki bilgiler esas alınır. Yarışmada katılımcıların yatırım fonları ve getirileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için TEFAS mobil uygulamasını yüklemeleri tavsiye edilmektedir.
 7. Katılımcıların yarışma süresince yaptıkları işlemler nedeniyle herhangi bir maddi yükümlülükleri yoktur.
 8. Her katılımcı uygulama üzerinden kendi varlık dağılım sınıfının veya sınıflarının sıralamasındaki durumunu görebilmektedir.
 9. İzinsiz video/fotoğraflar, ekran görüntüleri almak veya internette yayınlamak yarışmadan çıkarılma gerekçeleridir.
 10. Katılımcının yarışma kurallarını ihlal etmesi durumunda katılımı iptal edilir.
 • Varlık Dağılımı ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kurallar
 1. Yarışmada hedef, Senaryoda belirtilen her bir profil için ilgili hedef ve sınırlamalar dahilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamaktır.
 2. Her üç profilin de hedef ve sınırlamalar nedeniyle üstlenebileceği risk kapasitesi farklıdır. Bu doğrultuda bu profiller için uygun varlık dağılım aralıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Varlık dağılımları oluşturulurken bu sınırlamalara göre yatırım fonları seçimi yapılacaktır.
 3. Katılımcı bu sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak getiriyi ençoklamayı hedefleyecektir.
 4. Yarışma uygulamasında her bir profile ilişkin fon sınırlamaları otomatik olarak uygulanmaktadır.
 5. Yarışmada kullanılabilecek TEFAS’ta işlem gören fon türleri Tablo 2’de sunulmaktadır.
 6. Varlık Dağılımı içindeki yatırım fonlarının alım-satım talimatları yüzde olarak yapılacaktır.
 7. Bir fonun toplam portföy içindeki ağırlığı maksimum %20, minimum %1 olacaktır.
 8. Portföylerde aynı kurumun fonundan en fazla 3 adet yer alabilecektir.
 9. Portföylerde minimum 5 maksimum 25 adet fon olabilecektir.
 10. Sepet değiştirme veya dengeleme her ay 4 (dört) kez yapılabilecektir. Her değişimde katılımcılar varlık dağılımı kurallarına göre fonlarını yeniden dengeleyebilir. Değişimler ve dengelemeler sonucu oluşacak varlık dağılımı yukarıda belirtilen kurallara uygun olacaktır.
 11. Yatırımcı değiştirme hakkını kullanmazsa o ayın son iş günü (23.00’te) otomatik dengeleme mekanizması devreye girecek, en son değişiklik yapılan yüzde dağılıma göre portföy yeniden dengelenecektir.
 
Tablo 1: Risk Profil Tablosu
DönemGençlikOrta YaşYaşlılık
Yaş Aralığı18-4041-6465 – ∞
Varlık DağılımıYüksek Volatiliteli FonlarOrta ve Düşük Volatiliteli FonlarYüksek Volatiliteli FonlarOrta ve Düşük Volatiliteli FonlarYüksek Volatiliteli FonlarOrta ve Düşük Volatiliteli Fonlar
Min. %50Max. %50Max. %60Min. %40Max. %10Min. %90
Tablo 2: Yatırım Fonu Türleri
Yüksek Volatiliteli

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu Türü’nde Fon Unvan Tipi “Altın” ve “Gümüş” ve “Kıymetli Madenler” olanlar

Orta ve Düşük Volatiliteli

Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Değişken Şemsiye Fonu

Karma Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu (Fon Unvan Tipi “Altın” “Gümüş” ve “Kıymetli Madenler” olanlar hariç)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Para Piyasası Şemsiye Fonu

Kapsam DışıSerbest Şemsiye Fonlar


MADDE 5: DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

 • Büyük Ödül
 1. Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki farklı isimlerdeki birincilere 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası) tutarındanakit para ödülü ödülü verilecektir.
 2. Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki farklı isimlerdeki ikincilerine 12.000 TL (On iki bin Türk Lirası) tutarında nakit para ödülü verilecektir.
 • Ödüllere ilişkin veraset ve intikal vergisi dışındaki diğer vergi, kanuni yükümlülükler ve/veya ilave maliyetlerden katılımcılar sorumludur.
 • Dereceye giren katılımcılar, altinyumurta.org.tr sitesinde ve yarışmanın iletişim kanalları yoluyla duyurulacaktır.
 • Yarışma sonrasında verilen ödüllerin değiştirilmesi mümkün değildir. Öngörülemeyen nedenler sonucu ihtiyaç doğması halinde Yarışma Düzenleyenler ödül yöntem ve cinsini değiştirebilir.
 • İlan edilecek yarışma sonuçlarına ilişkin karar nihaidir, bağlayıcıdır ve karar sonucunun gözden geçirilmesi söz konusu değildir.
 

MADDE 6: MEDYA MALZEMELERİ YETKİ VE GÖRSELLERİN KULLANIMI

 

 • Her bir katılımcı, herhangi bir ücret veya tazminat söz konusu olmaksızın ad, soyadı, resim, okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgisinin Yarışma Düzenleyenler tarafından iletişim çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder ve buna izin verir.
 • Her bir katılımcı, herhangi bir ücret veya tazminat söz konusu olmaksızın yarışma sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, Yarışma Düzenleyenler tarafından iletişim çalışmaları amacıyla her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtmasını kabul eder ve buna izin verir.
 

MADDE 7: KATILIMCILARIN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Katılımcılar yarışmaya dürüstlük kuralına uyarak etik ve adil bir şekilde katılacaklarını ve devam edeceklerini, diğer katılımcıların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını, hile yapma, aldatma, rahatsızlık verme yönünde faaliyette bulunan katılımcılar ile genel olarak dürüstlük kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilecek katılımcıların Yarışma Düzenleyenler tarafından gerekçesi gösterilerek yarışma dışı bırakılabileceğini kabul eder
 • Katılımcıların, yarışma esnasında paylaştığı kişisel bilgileri ile yarışmaya ilişkin işlem bilgilerinin, bu şartnamede belirlenen sınırlar dâhilinde kamuoyu ile paylaşılabileceği katılımcıların bilgisinde olup bu durumu kabul etmişlerdir.
 • Yarışma Düzenleyenler katılımcılardan yarışmaya katılımlarını destekleyecek ek belge talep etme hakkını saklı tutar.
 • Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcılar ödüle hak kazanamayacak olup, Yarışma Düzenleyenlerin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 

MADDE 8: YARIŞMA DÜZENLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI

 

 • Yarışma Düzenleyenler, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, yarışmanın süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yarışmanın teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Yarışma Düzenleyenlerin, elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, yarışmayı durdurma hakkını saklı tutar.
 • Yarışma Düzenleyenler, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma Düzenleyenler, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü yarışma web sitesine ve mobil uygulamasına erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle yarışmada yer alır.
 

MADDE 9: FİKİR VE MÜLKİYET HAKLARI

 

 • Katılımcılar, yarışma esnasında kendilerine sunulan tüm verilerin Yarışma Düzenleyenler tarafından tedarik edildiğini, söz konusu veriler üzerinde herhangi hak ve mülkiyet iddiasında bulunmayacaklarını, Yarışma Düzenleyenlerin yazılı izni olmaksızın söz konusu verileri kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Katılımcılar verileri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun şekilde, kullanacaklarını, aksi takdirde yarışmadan derhal eleneceklerini, Yarışma Düzenleyenlerin bu ihlal sebebiyle oluşan tüm zararını karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcılara, Yarışma Düzenleyenler tarafından verilen verileri kullanmaları konusunda verilen kullanım izni, sadece yarışma ile sınırıdır. Verilerin yarışma kapsamı dışında kullanımı Yarışma Düzenleyenlerin yazılı izni ile mümkündür.

 

MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

 • Katılımcıların kişisel verileri Yarışma Düzenleyenler tarafından fiziki ya da elektronik ortamda işlenecektir.
 • Katılımcılara ait kişisel verilerin yarışmanın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • Taraflar, öğrendikleri bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdürler. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak devam edecektir.
 • İlgili veri sahiplerinden aksi yönde bir izin/onay temin edilmediği sürece işleme amacının sona ermesi (örneğin: yarışmanın sona ermesi) ile birlikte kişisel verilere ilişkin kayıtlar (yasal yükümlülükler kapsamında saklanması zorunlu olanlar dışında), Yarışma Düzenleyenler tarafından derhal silinecek ve yok edilecektir.
 • Yarışma Düzenleyenler, Kişisel Veriler’e yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak üzere mevzuatta öngörülen her türlü teknik ve idari önlemleri almayı taahhüt etmektedirler. Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanması Yarışma Düzenleyenler’nin sorumluluğunda olacaktır.
 • Taraflar, Kişisel Veri işlemeleri bakımından, KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmayı taahhüt ederler. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle süreçlerde bir değişiklik gerekmesi halinde, Taraflar söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlü olduğunu, bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Sözleşme’ye uygun şekilde tadilini gerçekleştireceğini beyan eder. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, Taraflarca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

 

MADDE 11: ŞARTLARININ KABUL EDİLMESİ

 • Yarışmaya kayıt, katılım ve iştirak, katılımcılar tarafından şartların kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder.
 • Şartlar web sitesi üzerinde, yarışmanın sonuna kadar yayınlanacaktır. Şartlar ve hükümler, Yarışma Düzenleyenler tarafından herhangi bir tarihte yenilebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve katılımcılar, yarışmaya katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir katılımcı, yarışmadan diskalifiye edilebilir.
 • Bu şartlardaki herhangi bir hüküm konusunda yaşanacak anlaşmazlığı çözme konusunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır.