Senaryo

Varlık Dağılımı ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kurallar

1.Yarışmada hedef, ilgili hedef ve sınırlamalar dâhilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamaktır.

2.Hedef ve sınırlamaların belirtildiği varlık dağılım aralıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Varlık dağılımları oluşturulurken bu sınırlamalara göre yatırım fonları seçimi yapılacaktır.

3.Katılımcı bu sınırlamalar dâhilinde yatırım yaparak getiriyi en çoklamayı hedefleyecektir.

4.Yarışma uygulamasında fon sınırlamaları otomatik olarak uygulanmaktadır.

5.Yarışmada kullanılabilecek TEFAS’ta işlem gören fon türleri Tablo 2’de sunulmaktadır.

6.Varlık Dağılımı içindeki yatırım fonlarının alım-satım talimatları yüzde olarak yapılacaktır.

7.Bir fonun toplam portföy içindeki ağırlığı maksimum %20, minimum %1 olacaktır.

8.Portföylerde aynı kurumun fonundan en fazla 3 adet yer alabilecektir.

9.Portföylerde minimum 5, maksimum 25 adet fon olabilecektir.

10.Sepet değiştirme veya dengeleme her ay 4 (dört) kez yapılabilecektir. Her değişimde katılımcılar varlık dağılımı kurallarına göre fonlarını yeniden dengeleyebilir. Değişimler ve dengelemeler sonucu oluşacak varlık dağılımı yukarıda belirtilen kurallara uygun olacaktır.

11.Yatırımcı değiştirme hakkını kullanmazsa o ayın son günü (23.00’te) otomatik dengeleme mekanizması devreye girecek, en son değişiklik yapılan yüzde dağılıma göre portföy yeniden dengelenecektir.

  1. Sürdürülebilirlik Fonlarında yarışma başlangıç tarihindeki mevcut fon unvan tipleri sabitlenecek ve yarışma süresince fon unvan tiplerinde değişiklik olsa dahi başlangıçta sabitlenen fon unvan tipleri yarışmada yer almaya devam edecektir.
  2. Yarışma başlangıç tarihinde mevcut fon türleri (şemsiye fonlar) üzerinden yarışma devam edecektir. Yarışma başladıktan sonra TEFAS’ta işlem gören fon türlerinde değişiklik olduğu taktirde yarışmanın başladığı tarihteki fon türleri sabitlenmiş olup yarışmaya başlangıçtaki mevcut fon türleri ile devam edilecektir.

 

Risk Profil Tablosu

 

VARLIK DAĞILIMI

Sürdürülebilirlik Fonları

Yüksek Volatiliteli Fonlar

Yüksek Volatiliteli Fonlar

Orta ve Düşük Volatiliteli Fonlar

Orta ve Düşük Volatiliteli Fonlar

Min. %5

Min. %20

Max. %75

Min. %20

Max. %75

 

Tablo 2: Yatırım Fonu Türleri

Yüksek Volatiliteli

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu Türünde Fon Unvan Tipi “Altın” ve “Gümüş” ve “Kıymetli Madenler” olanlar

Orta ve Düşük Volatiliteli

Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Değişken Şemsiye Fonu

Karma Şemsiye Fonu

Katılım Şemsiye Fonu (Fon Unvan Tipi “Altın” “Gümüş” ve “Kıymetli Madenler” olanlar hariç)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Para Piyasası Şemsiye Fonu

sss

Sürdürülebilirlik Fonları*

TEFAS’ta Fon Unvan Tipi Sürdürülebilirlik olan fonlar

Kapsam Dışı

Serbest Şemsiye Fonlar

 

*Bu fonlar için öncelikle sürdürülebilirlik kriterine bakılacak, sonra fon türlerine bakılacaktır (örneğin; Altın ve Sürdürülebilirlik Katılım Şemsiye Fonu için fon Sürdürülebilirlik Fonu olarak kabul edilecektir).